TARTARARA
RAM Infotechnology

RAM Infotechnology

High tech Data Centre centraal in Nederland gelegen

RAM Infotechnology maakt een stevige groei door in de professionele IT outsourcing markt en liep mede
hierdoor enige tijd geleden tegen de capaciteitsbeperkingen van het bestaande Data Centre aan. Voldoende reden om de verhuizing naar een nieuw en modern kantoorgebouw te combineren met de bouw van een nieuw, high security, Data Centre. De opdracht voor het ontwerpen en realiseren van het Data Centre werd via een Design & Construct overeenkomst uitbesteed aan ICTroom.

RAM Infotechnology is gespecialiseerd in het hosten en beheren van ICT voor organisaties voor wie ICT geen kerntaak is, maar wel essentieel is voor het goed functioneren van de dienstverlening. De klanten van RAM Infotechnology zijn hoofdzakelijk actief in de gezondheidszorg, de financiële sector, zakelijke dienstverlening en de (semi-) overheid.

Maatwerk ICT leveren met standaard componenten

Het bestaande Data Centre bood onvoldoende ruimte om te faciliteren in de toekomstige groeiverwachtingen. De keuze voor een nieuw onderkomen viel op nieuwbouw op bedrijventerrein Papendorp te Utrecht. Het is een ruim, open en licht pand geworden, waarin via onder andere met mos bekleedde wanden, glaspanelen en gezellige zitjes kleurrijke accenten zijn aangebracht. Er is bewust gekozen voor een pand met zowel kantoorruimte als een eigen Data Centre. Commercieel directeur Niels van Peer en technisch directeur Wouter Levenbach vertellen hoe vanuit business requirements een ultramodern Data Centre vorm kreeg.

Behoefte aan regionaal Data Centre

De focus van RAM Infotechnology ligt op het overnemen van ICT diensten van klanten, vertelt Niels van Peer. ‘Outsourcing van de volledige IT waarbij wij verantwoordelijk zijn voor de gehele keten, of uitbesteding van een aantal systemen met kritieke applicaties. Hierin is het Data Centre een belangrijk fundament. Met een eigen Data Centre onderscheiden wij ons commercieel gezien door onze klanten een betere prijs-kwaliteitverhouding te bieden. Kantoor en Data Centre bevinden zich dicht bij elkaar. Dat is bewust gedaan. Want ondanks dat veel werkzaamheden tegenwoordig prima op afstand zijn uit te voeren, zijn wij door de korte afstand in staat om enorm snel te schakelen. Dat is essentieel voor een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Wat ook meegewogen heeft om zelf een Data Centre te bouwen, is dat er een grote behoefte is aan regionale Data Centres. Vanuit het midden van Nederland biedt RAM Infotechnology nu een state-of-the-art Data Centre, waar ondernemingen op een heel goede en betrouwbare manier hun systemen en applicaties kunnen onderbrengen. Deze regio-functie is voor ons erg belangrijk.

Eigen infrastructuur

Het besluit om een eigen Data Centre te bouwen, betekende niet dat het per se in het kantoorpand moest zitten, vult Wouter Levenbach aan. ‘Sterker nog, het liefst wilden wij een Data Centre naast het pand hebben. Dat is dan ook wat wij gebouwd hebben. Bouwkundig gezien is het Data Centre een buurpand, ook al vormt het samen met het kantoorgedeelte vanuit architectonisch oogpunt een geheel. De twee functies zijn geschakeld en er zijn maatregelen genomen om risico’s vanuit het kantoorgedeelte weg te nemen. Zo hebben onverhoopte storingen in de kantooromgeving geen enkele invloed op het Data Centre. Het is een gescheiden constructie met gescheiden infrastructuur. Omdat het om nieuwbouw gaat, kon het ontwerp volledig op deze twee functies worden afgestemd. Wij hebben gekozen om voor de beste oplossing te gaan zonder compromissen te sluiten. De centraal in Nederland gelegen locatie van het Data Centre ervaren vooral onze housing klanten als een zeer positief aspect. Wat wij horen, is dat niet alleen de hoge uptime van de systemen belangrijk is, maar ook dat het nu veel makkelijker is om even naar het Data Centre te gaan voor werkzaamheden. Ook gezien de SLA’s met hun klanten scheelt dat kostbare tijd’. Klanten, die onze managed hosting diensten afnemen geeft het vooral een goed gevoel, dat hun data en systemen dichtbij ons kantoor beheerd worden.

Hoge eisen aan beschikbaarheid en veiligheid

Het Data Centre van RAM Infotechnology valt onder de Nederlandse wetgeving, wat betekent dat de Amerikaanse overheid in tegenstelling tot veel van de grote Data Centres geen toegang heeft tot data. Niels van Peer: ‘Onze klanten zijn voornamelijk de overheid, gezondheidszorg en financiële dienstverleners. Er worden bijzonder hoge eisen aan beschikbaarheid en veiligheid gesteld. Het Data Centre is gecertificeerd en voldoet aan alle vereiste normen. Zoals NEN7510 (norm voor informatiebeveiliging in de zorg) en ZSP (Zorg Serviceprovider) voor de gezondheidszorg, PCIcompliancy voor de financiële sector en de internationale standaard voor informatiebeveiliging ISO/IEC 27001. Ook stellen klanten aanvullende eisen in hun SLA’s. Meestal wordt om de beschikbaarheid van een tier-3 Data Centre gevraagd. Daarnaast zijn maatschappelijk verantwoord ondernemen zoals een efficiënt gebruik van groene energie belangrijk als je meedoet met aanbestedingen van de overheid.’

"Kwaliteit gewaarborgd vanuit eigen Data Centre"

Ik ga graag de concurrentie aan met de grote ICT-dienstverleners

Conform tier-3

‘Het ontwerp van het Data Centre is conform de tier-3 topology van The Uptime Institute,’ vertelt Wouter Levenbach. ‘Er is meer dan voldoende redundancy aanwezig. Zo is op het gebied van airconditioning en stroomvoorziening alles n+1 uitgevoerd. Het Data Centre is zo ontworpen dat concurrent maintenance mogelijk is. Componenten kunnen worden uitgeschakeld voor onderhoud, zonder dat dit effect heeft op de beschikbaarheid van de totale installatie. Zoals de overheid van ons eist is de PUE lager dan 1,3. Koeling en energievoorziening zijn gefaseerd uit te breiden en gedimensioneerd om ook volgende generaties servers aan te kunnen. Wij gebruiken Cooling Alleys® om koude en warme luchtstromen in het Data Centre van elkaar te scheiden. Dat scheelt enorm veel energie. Ook is het prettiger werken voor de engineers. De meeste werkzaamheden vinden namelijk plaats buiten de Cooling Alleys®, in een normaal klimaat.

Hoge kwaliteitseisen

Kwaliteit is enorm belangrijk voor de klanten van RAM Infotechnology, vertelt Niels van Peer. ‘Alleen is kwaliteit vaak duur. Omdat wij een eigen Data Centre hebben, zijn wij in staat die hoge kwaliteit tegen een marktconform tarief te leveren.’ Er zijn bij de inrichting veel kwaliteitskeuzes gemaakt, vult Wouter Levenbach aan. ‘Zo hebben wij niet bezuinigd op onze 19-inch racks. Wij doen veel op het gebied van netwerken en hebben veel profijt van onze racks die net een slag breder zijn dan standaard racks. Hierdoor is er genoeg ruimte voor alle netwerkbekabeling. Verder loopt er een tien gigabit backbone doorheen, waardoor wij elk systeem kunnen virtualiseren. Onze SSD-storage is niet alleen energie-zuinig, maar ook razendsnel. Via een strategisch partnership met Pure Storage hebben wij volledig ingezet op SSD-storage. Enterprise-storage die enorm slim in elkaar zit, goed betaalbaar is en slechts tien procent van de energie verbruikt.’ Dankzij de combinatie van moderne data opslag gebaseerd op flash en snelle backbone, zijn fysieke servers niet langer nodig. Ook niet als ze sterk i/o-gedreven zijn, zoals database-servers. Wat betreft communicatie is glas van alle operators aanwezig en zijn wij redundant aangesloten op Eurofiber en KPN.’ ‘Wij concurreren niet op prijs, maar zetten scherp in op het bieden van maatwerk oplossingen vanuit standaard bewezen componenten, waarbij prijs en kwaliteit in balans zijn,’ zegt Niels van Peer tot besluit. ‘Ik ga graag de concurrentie aan met de grote ICT-dienstverleners. Ik weet zeker dat wij qua flexibiliteit betere mogelijkheden bieden en wat kwaliteit betreft de concurrentie absoluut aan kunnen! Dat is naar mijn mening een van de redenen waarom wij grote ondernemingen tot onze klanten mogen rekenen. Ze stellen hoge eisen ten aanzien van beschikbaarheid, veiligheid, organisatie, processenen infrastructuur. Daar voldoen wij ruimschoots aan, waarbij voldoende ruimte bestaat voor maatwerk mogelijkheden.’

Over RAM Infotechnology

RAM Infotechnology is gespecialiseerd in het hosten en beheren van ICT voor organisaties voor wie ICT geen kerntaak is, maar wel essentieel is voor het goed functioneren van de dienstverlening. Onze klanten zijn hoofdzakelijk actief in de gezondheidszorg, de financiële sector, zakelijke dienstverlening en de (semi-) overheid. Wij bieden hen mogelijkheden om een passend en flexibel maatwerkpakket samen te stellen, dat aansluit bij de huidige en toekomstige ICT behoeften. Binnen ons portfolio zijn hosting diensten, werkplek diensten en ondersteunende netwerk diensten de centrale elementen. Hierbij voegen we zaken als beveiliging en beheer om de gewenste veiligheids- en beschikbaarheidsniveau te realiseren voor onze klanten. Betrokken en betrouwbaar zijn voor RAM Infotechnology de centrale kernwaarden in de relatie met klanten en stakeholders.