Nieuws

ICTroom bouwt datacenter in Duitsland voor Landschaftsverband Rheinland (LVR) en de stad Keulen

Complete "Data Centre as a Service (DCaaS)" oplossing met een looptijd van ten minste 20 jaar

PERSBERICHT

Keulen / München, 27 juni 2017

ICTroom heeft in een Europese aanbestedingstraject het contract gewonnen voor het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud en de exploitatie van een gemeenschappelijke data center voor de Landschaftsverband Rheinland (LVR) en de stad Keulen.

Ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en operatie in 1 contract

In 2015 werd de beslissing genomen: Het in 1966 gebouwde LVR-house Ottoplatz 2 in Keulen, tegenover het treinstation Deutz-Messe, zal worden gesloopt en worden vervangen door een nieuw gebouw. De sloop vindt plaats in de eerste helft van 2019. Deze beslissing heeft belangrijke implicaties voor de IT omgeving van LVR, omdat deze grotendeels is ondergebracht het datacenter wat is geïntegreerd in dit gebouw.

Na verschillende mogelijke modellen voor de bouw en exploitatie van een datacenter onderzocht te hebben, heeft LVR gezamenlijk met de IT service provider LVR InfoCom besloten voor het "Data Centre as a Service" (DCaaS) concept van ICTroom. Mede-gebruiker op de nieuwe locatie in ‘Köln-Kalk’ zal de stad Keulen zijn, die al een datacenter in ‘Köln-Chorweiler’ heeft waar LVR InfoCom mede-huurder is.

Als resultaat van een jaar durende Europese aanbesteding werd ICTroom geselecteerd als de meest geschikte partner voor het realiseren van een nieuw, veilig en zeer efficiënte datacenter. Buitengewone eisen in de uitvraag hadden onder andere betrekking op het perceel, omdat het nieuwe datacenter beschermt moet zijn tegen eventuele overstromingen van de Rijn, zich op de juiste afstand van de tweede datacenter locatie moet bevinden en efficiënt kunnen worden aangesloten op bestaande netwerkinfrastructuur. Naast het invullen van alle noodzakelijke prestatiecriteria bleek ICTroom voor LVR met het 'Data Center as a Service (DCaaS) concept een technisch zeer geavanceerde en efficiënte oplossing te bieden.

Met DCaaS biedt ICTroom een interessant alternatief in de klassieke vraag "eigen datacenter of colocatie?". Met DCaaS kan de gebruiker beshikken over een maatwerk datacenter beschikkne, afgestemd op specifieke behoeften, zonder de in dit geval vereiste hoge initiële investering te hoeven verzoren. Daarnaast onzorgt DCaaS de IT-organisatie door de exploitatie van het datacenter uit handen te nemen en te verzorgen met een ervaren team van ICTroom’s datacenter experts.

De bouw van het gebouw zal aanvangen in de tweede helft van 2017, terwijl de technische uitrusting van in het voorjaar en de zomer 2018 zal worden gerealiseerd. Het datacenter zal in de herfst van 2018 worden overgedragen. Daarna ICTroom blijft verantwoordelijk voor de exploitatie door middel van een specifieke service level agreement (SLA).

Het contract voor de huur en exploitatie van het datacenter heeft een looptijd van 20 jaar, maar kan worden verlengd door LVR.

Over LVR

Landschaftsverband Rheinland (LVR) werkt als een gemeentelijke vereniging met ongeveer 18.000 medewerkers voor 9,4 miljoen mensen in het Rijnland. Met 41 scholen, tien klinieken, 19 musea en culturele instellingen, drie Speciaal Onderwijs netwerken en vier jeugdzorg instellingen is LVR de grootste dienstverlener van Duitsland voor mensen met een handicap. "Kwaliteit voor mensen" is de leidraad van LVR.

Over LVR InfoKom

LVR InfoCom is de IT-dienstverlener van LVR.

Over Keulen, 'Office of Information Systems'

Het Office of Information Systems is het competentence- en service center voor de exploitatie van ICT en digitalisering van het stadsbestuur Keulen.