Beveiliging

De prestaties van uw IT omgeving evenals de beveiliging van de opgeslagen gegevens daarin, stellen hoge eisen aan het veiligheidsconcept van uw Data Centre. Veiligheidsmaatregelen, met inbegrip van praktische (brand, overstroming, ongeautoriseerde toegang), technisch (falen van componenten) en organisatorisch (procedures) aspecten moeten worden getroffen. Het hoogste niveau van beschikbaarheid van uw IT-omgeving is sterk afhankelijk van een goed beheer-systeem.

Brandbeveiliging

De fysieke brandwerendheid van de wanden van uw Data Centre is van groot belang voor de bescherming van uw IT apparatuur. Naast de brandwerendheid is de temperatuur overslag van de wanden van groot belang, met name voor brand van buitenaf. Een calamiteit in de vorm van brand dient te allen tijde voorkomen te worden, preventieve maatregelen zijn daarom van cruciaal belang. Indien zich onverhoopt toch een brand voordoet in (een deel van) het Data Centre, zal een blusinstallatie deze moeten bestrijden.

Een blusinstallatie kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op onderstaande technieken:

• Verdrijvinggas
• Chemisch gas
• Mistblussing
• Sprinkler
• Oxy-reduct (zuurstof reductie)

Inbraakbeveiliging en camerabewaking

Voor beveiling van uw serverruimtes kan permanente bewaking ingezet worden. Static kleuren videocamera’s worden zodanig opgesteld dat maximaal zicht gewaarborgd is, waarbij toegangstoezicht primair is. Camera’s dienen ter reproductie en herkenning van personen of objecten en worden via separate bekabeling aangesloten op de CCTV installatie en 24x7 gemonitored door de centrale meldkamer.