Koeling

Het koelen van de ruimte waar de ICT-infrastructuur is opgesteld is zeer kritisch. De juiste temperatuur en relatieve luchtvochtigheid zijn dus essentieel voor het optimaal functioneren en levensduur van opgestelde apparatuur.

PUE

De PUE (Power Usage Effectivess) van een Data Centre of computerruimte is een belangrijke meetindicator voor de energie efficiëntie van de installatie. Het geeft de verhouding weer tussen de totale energie die het totale Data Centre verbruikt en het deel energie dat daadwerkelijk gebruikt wordt door de IT apparatuur. Het streven is om het “overige deel” (wat voornamelijk door de koeling verbruikt wordt) zo klein mogelijk te maken: dit optimaliseert de PUE (PUE =1 is theoretisch best haalbare).

Koelconcepten

Alle elektrische energie die uw IT-apparatuur verbruikt, wordt omgezet in warmte. Om oververhitting van de apparatuur te voorkomen dient uw computerruimte daarom betrouwbaar en efficiënt gekoeld te worden. Daarnaast dient ook de relatieve vochtigheid gecontroleerd te worden.
De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van deze klimatisering van Data Centres. Enerzijds komt dit doordat de vermogensdichtheid van de apparatuur steeds meer is toegenomen, anderzijds is er een steeds grotere belangstelling voor efficiëntere manieren van warmteafvoer aangezien de koeling een groot deel van de extra benodigde energie voor zijn rekening neemt (naast de energie die al voor de IT apparatuur nodig is). Hierdoor zijn vaak grote kostenbesparingen te behalen met korte terugverdientijden.

ICTroom volgt alle ontwikkelingen op de voet en is zelf ook continu bezig met het verbeteren en optimaliseren van koelconcepten. Daardoor kan ICTroom uitstekend adviseren bij de keuze van het systeem dat het best bij uw situatie past. Globaal kunnen we de volgende concepten onderscheiden:

Mechanische koeling

Deze manier van warmteafvoer (wat koeling eigenlijk is) dankt haar naam aan het gebruik van draaiende componenten (compressors) waardoor uiteindelijk koeling kan plaatsvinden. Het warmtetransport vindt plaats via een koelmedium, dit kan een koelvloeistof zijn (voor DX systemen) dan wel gekoeld water (GKW). De mechanische koeling is betrouwbaar maar niet altijd even energiezuinig. Daarom combineren wij deze techniek vaak met andere concepten, waaronder vrije koeling.

Vrije koeling

Zolang de buitenluchttemperatuur laag genoeg is, kan het koelmedium ook direct aan de buitenlucht afgekoeld worden, zonder tussenkomst van veel energie vragende mechanische koeling. Dit levert een enorme energiereductie op aangezien de vrije koeling een zeer groot deel van het jaar toegepast kan worden. ICTroom past al jaren vrije koeling toe, waarmee veel van onze klanten hun CO2 footprint hebben kunnen reduceren.

Directe ventilatiekoeling

De ruimte kan ook gekoeld worden door koele lucht van buiten rechtstreeks (direct) naar binnen te blazen. Nadat de lucht door de IT apparatuur is opgewarmd wordt deze weer elders in de ruimte naar buiten geblazen. Ook deze manier van koelen is ook zeer efficiënt, alhoewel het om verschillende redenen niet altijd toegepast kan worden. Ook dient men te voorzien in zaken als brand (ook buiten), blussing , stof en vochtigheid.

In-Directe ventilatiekoeling (Air-2-Air)

Bij indirecte ventilatiekoeling wordt de warme lucht uit de IT ruimte ge-recirculeerd maar eerst afgekoeld door deze langs een lucht-lucht warmtewisselaar te leiden. Hier wordt tevens in tegenstroom koele buitenlucht door gecirculeerd. Beide luchtstromen raken elkaar niet maar wisselen wel warmte/koeling uit. Indien de situatie het toelaat is dit ook een efficiënte methode van koelen. Lucht heeft immers een circa 4000 keer zo groot volume nodig als water om dezelfde hoeveel warmte te verplaatsen.

Air flow Management

Door het toepassen van Airflow Management wordt koude lucht uit de koelinstallaties precies naar die plekken geleidt waar koeling het hardst nodig is. Daarnaast worden voorzieningen aangebracht om te voorkomen dat koellucht onbedoeld weglekt of de kans krijgt zich te vermengen met de warme retourlucht (uitstoot) uit IT-apparatuur. Dankzij Airflow Management worden koelinstallaties dus zo efficiënt mogelijk ingezet. Alles draait hier om precisiekoeling. Waardoor het energieverbruik drastisch afneemt, de CO2-footprint kleiner wordt en er een groen(er) Data Centre ontstaat waarmee flinke kostenbesparingen gerealiseerd worden.

Cooling Alley®/ Hot Alley

Een innovatie van ICTroom is de Cooling Alley®, een koelingconcept voor Data Centres, rekencentra en computerruimtes. Een Cooling Alley® verhoogt het rendement met 30%. Computerapparatuur wordt opgesteld in luchttechnisch gescheiden paden waardoor vermenging van de koude en warme lucht wordt voorkomen. Hierdoor wordt met dezelfde koelcapaciteit een hoger rendement gehaald.