Stroom

Geen stroom betekent geen business. De elektrische installatie is kritisch voor de energievoorziening van uw Data Centre en bestaat samen met de bijbehorende energie- en facilitaire installaties uit het stelsel van transformatoren, elektrische verdelers en bekabeling, inclusief gootwerk, aarding en (nood)verlichting).

Beschikbaarheid

De elektrotechnische installatie van een computerruimte of Data Centre wordt voornamelijk gebaseerd op de gewenste beschikbaarheid, onderhoudbaarheid, schaalbaarheid en vermogen. Deze aspecten zijn een rode draad zijn in het vaststellen van de uitgangspunten voor het detail ontwerp van de installatie.

Redundantie

Gebaseerd op onder andere de TIER classificatie van The Uptime Institute ontwerpen onze ATD engineers een installatie met een gedefinieerde mate van redundantie. Hierbij wordt ingezoomd op redundantie op drie niveaus:

• (energie)bronnen
• voedingspaden
• componenten

Vanuit verschillende invalshoeken (technisch, financieel, bedrijfsmatig) worden door ons ontwerpscenario’s opgemaakt. Door het voorkomen, of minimaliseren van single point of failures wordt de onderhoudbaarheid van de installatie grotendeels bepaald. Immers, het doel van uw Data Centre is continuïteit, ook bij onderhoud of uitval (storing) van onderdelen van de installatie.

Noodstroom

Een Data Centre dient dusdanig ontworpen en gerealiseerd te worden dat continuïteit gewaarborgd is bij een storing in het openbare elektriciteitsnet. Deze storingen kunnen kortstondig (enkele seconden of korter) of langdurig zijn. Doorgaans is een combinatie van Uninterruptible Power Supply (UPS) met een noodstroomaggregaat de oplossing voor het opvangen van kortstondige en langdurige storingen in het openbare net. De verschillende noodstroomcomponenten dienen optimaal op elkaar te worden afgestemd.

Schaalbaarheid 

Een Data Centre wordt ontworpen op een bepaald vermogen. Dit vermogen wordt vaak uitgedrukt in vermogen per vierkante meter of vermogen per serverrack. Doorgaans wordt het vermogen bepaald voor een eindsituatie, ofwel het ontwerpvermogen. De praktijk leert echter dat het werkelijke afgenomen IT vermogen en de bezetting van het Data Centre zich moeilijk laat voorspellen. Eén van de ontwerpuitgangspunten van ICTroom is dan ook een schaalbaar en energiezuinig ontwerp waarbij de investeringen maximaal aansluiten op de groei van het Data Centre.